کهیر پوستی

2021-02-21T15:30:17+03:30

کهیر پوستی کهیر پوستی کهیر پوستی یکی از مشکلات رایج پوستی می باشد. که به صورت قرمزی پوست  همراه با خارش بر روی پوست ظاهر می شود. که [...]